DETTA AVTAL (”AVTAL”) ÄR UPPRÄTTAT MELLAN TEATER BRISTOL ORGANISATIONSNUMMER 802418-7190 (”BRISTOL”) OCH SLUTKUNDEN (”KUNDEN”) OCH AVSER KÖP AV BILJETTER, VAROR OCH TJÄNSTER SOM SÄLJS VIA BRISTOL.SE (”HEMSIDAN”) AVTALET OCH ALLA DESS VILLKOR ANSES INGÅNGET OCH ACCEPTERAT AV KUNDEN NÄR KÖPET ÄR GENOMFÖRT.

ÅLDER
Biljettköpare måste ha fyllt 18 år eller vara myndig för att få köpa fysiska produkter och elektroniska tjänster så som exempelvis biljetter.

PISER
Samtliga priser på hemsidan anges inklusive moms.

Avbokningsskydd
Ett avbokningsskydd kostar 35 kr per biljett och köps samtidigt med dina biljetter. Avbokningsskydd kan inte köpas i efterhand. Avbokningsskyddet ger dig rätt att avboka fram till 24 timmar innan. Avbokningar som kommer in senare än 24 timmar innan eller där avbokningsskydd saknas i samband med köpet räknas som ogiltiga. Endast biljettsumman återbetalas kostnaden för avbokningsskyddet återbetalas inte!

All avbokning sker via formuläret på hemsidan som du hittar är: https://www.teaterbristol.se/avbokningsskydd/

ÅNGERRÄTT OCH BYTESRÄTT
Biljetter och presentkort faller inte under distanshandelslagen. Köpta biljetter återlöses ej och kan inte bytas mot en annan biljett, med undantag för inställda evenemang som inte omfattas av extraordinära händelser eller force majeure. Ett presentkort kan varken återlösas eller bytas mot pengar och har en giltighetstid på 730 dagar från köptillfället.

Fysiska produkter omfattas av distanshandelslagen. Vi lämnar 30 dagars ångerrätt från mottagandet av produkten. Du får försiktigt öppna och undersöka produkten. Produkter som räknas som hygienartiklar får inte tas ut ur sina förpackningar.

Byten och återköp av fysiska produkter sker genom att du inom ångerfristen kontaktar Bristol via E-postadressen kundservice@bristol.se. En retur som sker utan att vi kontaktades innan kan av misstag skickas ut på nytt till dig om eventuella kostnader kommer Kunden få betala.

TIDER OCH PLATSER (AVSEENDE BILJETTER)
Kunden ansvarar för att vid köptillfället noggrant kontrollera att evenemanget, datum, tid, plats och pris överensstämmer med beställningen. Kunden har även ansvaret att regelbundet kontrollera om det inträffat förändringar eller om evenemanget har ställts in. Vid eventuella förändringar av evenemangets datum eller tid kommer Kunden att meddelas via e-post. Det åligger Kunden att aktivt övervaka sin e-post och lämna korrekta kontaktuppgifter. Om Bristol inte lyckas nå Kunden, kan Bristol inte hållas ansvarigt om Kunden missar eller kommer för sent till evenemanget.

Kunden är skyldig att anlända i god tid till evenemanget, och försenad ankomst kan innebära att Kunden nekas tillträde. Bristol förbehåller sig rätten att ändra datum och tid samt att flytta Kunden till det nya datumet och tidpunkten, förutsatt att detta meddelas minst 12 timmar före evenemangets planerade start. Eventuella ändringar kommer att kommuniceras via e-post till den adress som angavs vid köpet och finns också tillgängliga på Hemsidan under den aktuella produktionen.

Om datum och tid ändras har Bristol möjlighet att istället för att flytta Kundens biljetter erbjuda ett presentkort med motsvarande värde. Detta presentkort kommer att vara giltigt i minst 12 månader.

LEVERANS OCH ANSVAR FÖR PRODUKTERNA
Leverans av biljetter och presentkort hanteras av vår samarbetspartner TicketCo. Vid utebliven leverans av biljetter bör eventuella frågor riktas direkt till TicketCo. Bristol kan inte hållas ansvarigt för biljetter som inte kan levereras på grund av felaktiga kontaktuppgifter från Kunden eller andra externa omständigheter, såsom spamfilter.

Fysiska produkter skickas normalt som paket med Postnord inom 5 arbetsdagar. Kunden meddelas via e-post när produkten skickas från oss. Fraktkostnader tillkommer inte inom Sverige, medan beställningar utanför Sverige är föremål för ytterligare fraktkostnader som Kunden får information om efter att Bristol har kontaktat Kunden.

Kunden är själv ansvarig för att de uppgifter som lämnats vid köpet är korrekta. Vid felaktig e-postadress har Bristol ingen skyldighet att ersätta biljetter, presentkort eller liknande (såsom elektroniska varor, t.ex. biljetter och presentkort), eftersom leveransen skett till den e-postadress som Kunden angav vid köptillfället. Eventuella problem med biljetleveranser hanteras av TicketCo. Vid retur av fysiska produkter på grund av felaktig adress debiteras 299 kr för omsändning till en annan adress. Kunden ansvarar för produkten vid retur tills den når Bristol.

Vid fakturaköp kan fysiska varor endast skickas till folkbokföringsadressen. Elektroniska produkter levereras via E-post och kan faktureras för företag eller föreningar. Kontakta oss via telefon på 010-555 88 98.

Elektroniska produkter kan visas på mobilen eller skrivas ut på A4-papper för att säkerställa att QR-koden eller streckkoden fungerar. Om mobiltäckning saknas, telefonens batteri är urladdat, ingen internetuppkoppling finns eller av annan anledning inte går att öppna QR-koden i mobilen (som är biljetten), måste en giltig biljett alltid finnas i pappersformat. Kunden är skyldig att ha med en utskriven produkt på A4-papper om e-postmeddelandet inte kan visas.

TÄNK PÅ ATT VARA RÄDD OM DINA BILJETTER

  • TÄNK PÅ ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ DINA BILJETTER
  • Observera att biljetten inte tillåter återinträde!
  • Biljetten utgör en värdehandling som du är ansvarig för
  • Förlorad biljett ersätts inte
  • Biljetten är avsedd för personligt bruk
  • Håll dig informerad om eventuella förändringar; all information finns alltid tillgänglig på hemsidan under den aktuella produktionen
  • Var medveten om att du bör skydda eventuell kod på ett presentkort, eftersom det kan jämställas med kontanter på hemsidan.

 

VIDAREFÖRSÄLJNING
Bristol tillåter inte vidareförsäljning av biljetter för kommersiellt bruk. Biljetterna är inte personliga, vilket innebär att du som privatperson har möjlighet att överlåta eller sälja din biljett vidare. Eventuell försäljning via hemsidan och genom Bristols samarbetspartner är strikt avsedd för personligt bruk. Vid missbruk kan biljetterna återlösas, och du kan hindras från att delta i det aktuella evenemanget.

MARKNADSFÖRING
När du köper biljetter hos oss så ger du oss rätten att skicka nyhetsbrev via E-post och SMS till dig i marknadsföringssyften. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration. I varje utskick finns instruktioner hur du avslutar din prenumeration.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER
Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig Bristol rätten att behålla hela köpeskillingen.

FORCE MAJEURE
I vissa fall sker omständigheter utanför Bristols kontroll och då är det bra att veta vad som gäller. Force majeure gäller med dessa villkor alla slags orsaker som ligger utanför Bristols kontroll, inklusive utan begränsing, force majeure, naturkatastrofer, krig, uppror, kravaller, terrorism, brand, explosion, översvämning, nationell sorg, stöld av kritisk utrustning, avsiktlig skadegörelse, strejk, lookout, väderförhållanden, krav från landets försvarsmakt eller åtgärder eller bestämmelser från nationella eller lokala myndigheter. Bristol kommer inte att vara ansvarsskyldig gentemot dig i enlighet med dessa villkor och bestämmelser för annullering och/eller senareläggande av ett evenemang på grund av en force majeure-händelse inträffar. Fysiska produkter som inte kan levereras kommer att återbetalas inom 30 dagar från att Force majeure inträffar.

PERSONUPPGIFTER – GDPR
Du hittar här hur vi hanterar dina personuppgifter.

ÖVRIGA VILLKOR
Vissa evenemang kan ha en hög ljudnivå och ljuseffekter som kan leda till obehag. Kunden ansvarar själv för vidtagande av försiktighetsåtgärder. Berusade personer äga ej tillträde. Medhavda drycker och mat är förbjudet. Fotografering, ljud- och bildinspelning är förbjudet. Djur äga ej tillträde. Tänk på att följa rekommenderade åldrar. Köp inte biljetter till för för små barn om föreställningen ej är lämplig. För små barn som kommer kan nekas inträde. Den som stör under pågående föreställning oavsett ålder kan avvisas. Alla oavsett ålder behöver lösa en egen biljett. Gäller även spädbarn! Antalet platser för rullstol är ofta begränsade.

DRIFTSAVBROTT
Bristol ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Bristols egna eller TicketCo’s system och tjänster.

BETALNING
Kunden kan välja att betala med de betalsätt som presenteras i kassan. Bristol använder sig av tredje part för hantering och kryptering av exempelvis kortbetalningar, Swish, Paypal med fler. Bristol kan inte hållas ansvarig fråga om användandet av stulna uppgifter, hackers eller liknande. All data krypteras och hanteras av EU godkända leverantörer och alla eventuella krav ska därmed ställas direkt till dem. Biljetter och medlemskap hanteras av TicketCo.

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR
Har du frågor rörande våra villkor och önskar komma i kontakt med oss för du det enklast via chatten eller via telefon 010-555 88 98.